THỂ LỆ VÒNG BỨC PHÁ

3/8 - 5/9/2019

Nội dung thi: Nhóm thí sinh thuyết trình dự án bằng slide và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Về hình thức thi

Nội dung slide chính không quá 10 slide (có thể chuẩn bị các slide dự phòng cho trường hợp Ban giám khảo hỏi vào các slide khác).
Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện
Hình thức slide không vượt quá 10 slide.

Cách nộp bài

Thí sinh có 5 phút thuyết trình, 10 phút trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

  Thí sinh nộp bài bằng file offline hoặc tải file word, pdf lên drive, mediafire.com qua email: cic2019@vnu-itp.edu.vn
  Thí sinh gửi đường dẫn link video về cho BTC trước 24h00 ngày 25/8/2019. Các thí sinh gửi bài dự thi sau ngày 25/8/2019 đều bị loại trực tiếp.
  Email gửi có chủ đề: CiC2019-[Tên nhóm trưởng]-[Tên ý tưởng]
THỂ LỆ VÒNG KHẲNG ĐỊNH THỂ LỆ VÒNG HỘI TỤ THỂ LỆ VÒNG TỎA SÁNG THỂ LỆ VÒNG TÌM KIẾM

Cách thức thi

Cách tính điểm

Thang điểm 300.

  - Gồm 07 giám khảo chấm độc lập. Kết quả của đội thi là sự thống nhất của Ban giám khảo
  + Ban giám khảo chấm điểm qua 3 (ba) tiêu chí cho 3 (ba) nội dung thi, mô hình kinh doanh: 100đ; Slide: 100đ; Thuyết trình: 60đ;
  + BTC điểm danh tham gia các sự kiện/đào tạo: 40đ .

  Chi tiết các tiêu chí tại đây.